top of page
Про Нас

Про нас

Наша місія:

Головною метою Асоціації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, соціальних, культурних, та інших інтересів членів, зокрема об’єднання зусиль членів Організації задля сприяння розвитку травматерапії шляхом психологічного консультування, освіти та захисту суспільних інтересів.


Основними завданнями Асоціації є: 

 • Просування реформ у сфері психологічного консультування та розвитку травматерапії відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

 • Сприяння розвитку психологічного консультування та травматерапії в Україні.

 • Реалізація проектів направлених на розвиток психологічного консультування та травматерапії. 

 • Поширення серед населення інформації про доступність психологічної допомоги. 

 

Сфери діяльності Асоціації:

 • Травматерапія

 • Сімейне Консультування

 • Клінічне консультування дітей та підлітків

Основними напрямами діяльності Асоціації є:

 • прийняття участі у розробці законопроектів, стандартів і вимог, що стосуються психологічного консультування та травматерапії;

 • впровадження етичних стандартів клінічної практики;

 • організація навчання, проведення курсів, семінарів, зустрічей, лекцій та інших освітніх програм в Україні відповідно до міжнародних стандартів;

 • сприяння підвищенню професійного рівня спеціалістів в області психологчного консультування та травматерапії у відповідності до міжнародних стандартів;

 • впровадження нових методів психології у сфері психологічного консультування та травматерапії;

 • сприяння інформаційному забезпеченню психологів, обміну досвідом дослідницької і практичної діяльності, освоєння прогресивних форм роботи;

 • впровадження та підтримка дослідницьких проектів з питань психологічного консультування та травматерапії;

 • розробка й реалізація проектів і програм, що передбачають надання правової, соціальної та гуманітарної допомоги громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства;

 • розвиток культури звернення за психологічною допомогою.

 

Контакти
bottom of page